top of page

Wij zijn vooreerst mensen. 

Metgezellen. Cultuurvernieuwers.

Sterk verenigd in een Kollektiv en met een kloppend hart voor andere mensen. Wij delen het verlangen naar verbondenheid vanuit individuele autonomie.

 

Onze missie is: mensen, gemeenschappen en organisaties laten floreren in deze krachtige tijd die vraagt om meesterschap, integriteit en actiegerichtheid.

 

  • Wij nodigen mensen uit eigenaarschap op te nemen en hun bewustzijn te verruimen. Het landschap van het leven beter te leren lezen om er zich beter in thuis te voelen zonder voortdurend overweldigd te zijn. In alles een moment van vrijheid te ontdekken en opnieuw verwondering te voelen;

  • Wij nodigen mensen uit om samen nieuwe manieren van weten, zijn én samen-zijn te ontwikkelen. Zich over te geven aan de impuls om te creëren om van daaruit tot bloei te komen;

  • Wij nodigen mensen uit om vanuit een hernieuwd zelfvertrouwen hun plek in deze wereld in te nemen en krachtige stappen te nemen in de richting van persoonlijke actie. Soms klein, soms GROOT.

FingerSpitzen Kollektiv combineert reflectief, zintuigelijk en energetisch werk. Distinctief en apart.

Holistische ontwikkelingstrajecten gebeuren individueel of in kleine groepen. Het resultaat is steeds een diepgaande persoonlijke ontwikkeling gericht op maatschappelijke impact.

kultur.

bottom of page