top of page

Ver kijken of verkijken?

2 keer 9 letters, in dezelfde volgorde maar net niet helemaal hetzelfde. Een wereld van verschil!

 

Je verkijken in het complexe landschap van het leven is, als mens en als organisatie, nefast, maar geen gegeven. Het vergt een moment halt te houden, (reflectie)tijd te nemen en moed te hebben om ver(der) te kijken dan wat zich dagelijks aandient. 

Vanuit ons comfort van wat we weten en het bekende terrein van wat we kunnen, zetten we ons vaak vast. Liever naar lucht happen in de schijnbare zekerheden van het gekende dan het onbekende landschap van morgen opzoeken, ook al ligt daar mogelijk een extra zuurstoftank.

 

Daag jezelf en jouw organisatie uit, ga mee op verkenning en creëer een nieuwe cultuur van morgen!

FingerSpitzen Kollektiv kijkt 6 keer ver voor zich uit:

ver kijken.

Anker 1
bottom of page